Pri svojem delu spoštujem Kodeks etike in profesionalne prakse Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo (SINTA), Etični kodeks Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP) ter Kodeks etike in profesionalne prakse Evropske zveze za integrativno psihoterapijo (EAIP).

ETIČNI KODEKS

Pri terapevtskem delu s klientom, se opiram na tri temeljne metode integrativne psihoterapije, ki predstavljajo temelj terapevtskega odnosa: uglašenost, udeleženost in povpraševanje. Ti trije pristopi se, v praksi, med seboj nenehno prepletajo in dopolnjujejo. Poleg dobre in varne delovne alianse mi je pomembno, da sem kot terapevt na terapevtski uri s klientom vedno polno prisotna; uglašena na svoje notranje procese in vedenje, se zavedam meje med seboj in klientom ter sem zmožna opaziti klientovo psihodinamiko.

Integrativna psihoterapija je relacijska psihoterapija, kar pomeni, da je v ospredju odnos med terapevtom in klientom, ki ima osrednjo vlogo. Ne predstavlja le osnove za terapevtske intervencije, ampak sam po sebi predstavlja pomemben zdravilni faktor. Cilj integrativne psihoterapije je vzpostavitev terapevtskega odnosa, ki omogoča klientu vzpostavitev stika s seboj in drugimi.

Zaenkrat izvajam le individualno psihoterapijo v živo ali preko spleta. Obravnava lahko traja od nekaj srečaj do več let, odvisno od težav, ki jih oseba ima in ciljev, ki jih želi doseči. Običajno srečanja potekajo enkrat tedensko in trajajo 50 minut.

V bodoče si želim opravljati tudi partnersko psihoterapijo in psihoterapijo z otroci in mladostniki.

PSIHOTERAPIJA ZA ODRASLE

Enkrat tedensko po 50 minut. Individualna psihoterapija je daljši in bolj poglobljen proces, ki je namenjen predelavi osebnih težav s ciljem trajnih sprememb. Namenjena je posameznikom, ki imajo težave na določenem življenjskem področju ali pa si samo želijo raziskovati sebe in s tem osebnostno rasti. Odločitev za psihoterapijo ni odraz nemoči, ampak odraz notranje moči in poguma. Pri vključitvi v psihoterapijo nam ni potrebno pretirano razmišljati, kako bomo izpadli in kaj si bo terapevt mislil o nas. Terapevt je namreč sam izkusil vlogo klienta, zato lahko klienta razume, sprejema, ga nikoli ne obsoja, normalizira njegova stanja. Z vzpostavitvijo dobre delovne alianse se bosta klient in terapevt skupaj podala v proces sočutnega procesiranja in sprejemanja klientove izkušnje, v smeri integracije klientove osebnosti, v smeri polnega življenja. Možni razlogi za vključitev v psihoterapijo:

 • osebna rast in večanje občutka lastne vrednosti,
 • občutek nesprejetosti in nespoštovanja v odnosih,
 • težko navezovanje in vzdrževanje odnosov z drugimi,
 • različne življenjske spremembe in življenjski sprehodi (ločitev, smrt bližnjega, selitev, mena, starost, operacije, bolezen, odhod otrok od doma…)
 • težave z doživljanjem, izražanjem in obvladovanjem čustev
 • življenjske izgube in ločitev,
 • izguba občutka varnosti,
 • različni strahovi in anksiozna stanja,
 • občutek ujetosti, obupa,
 • občutek nemoči ali/in neuspeha,
 • občutek osamljenosti, težave s spanjem,
 • težave s prehranjevanjem,
 • občutek izgorelosti in nemoči,
 • občutek sramu,
 • nihanje razpoloženja,
 • travmatične izkušnje, žalovanje,
 • izzivi in nerazumevanje v odnosih
 • izzivi v partnerskih odnosih,
 • beg v (pretirano) delo, ukvarjanje s športom, itd.
 • težave z identiteto,
 • dvom v spolno identiteto in težave sprejemati svojo spolno identiteto,
 • psihosomatske težave,
 • druge težave o katerih bi se radi pogovorili s strokovnjakom

Psihoterapija navadno poteka enkrat tedensko v istem terminu in prostoru. Trajanje procesa terapije se prilagodi individualni situaciji in stanju klienta. Pred začetkom se dogovorimo za uvodni razgovor, kjer si vzamemo čas, da se nekoliko spoznamo ter pogovorimo o vaših pričakovanjih, potrebah in željah. V kolikor se dogovorimo za sodelovanje, določimo fiksen termin srečanj in podpišemo delovni dogovor. Klienti lahko izberejo online psihoterapijo kot običajno, redno obliko dela, lahko pa se srečujemo v živo in občasno preko spleta po vnaprejšnjem dogovoru. Potekajo preko platforme Zoom.