Psihoterapija je proces, ki temelji na zaupnem odnosu med psihoterapevtom in klientom. Poteka tako, da klient skupaj s terapevtom raziskuje lastna čustva, misli, vedenje in postopoma prihaja v stik z lastnimi potrebami. Psihoterapija nam na tak način lahko pomaga pri premagovanju različnih težav, omogoča razumevanje in predelavo travm ali pomembnih življenjskih dogodkov, globlje spoznavanje sebe ter večjo fleksibilnost pri delovanju v vsakdanjem življenju. V psihoterapiji skušamo ozavestiti skrite vzroke naših težav in jih postopno odpraviti. 

Obstajajo različne vrste terapij, ki pa lahko dosežejo podobne cilje preko različnih metod in procesov. Skupna točka vseh vrst in usmeritev pa je, da v središče postavljajo zaupanje med klientom in terapevtom, ki vodi v razvijanje klientove zmožnosti, da sebe, svoje težave in odnose reflektivno opazuje.

Terapevtske tehnike in metode so pomembne za učinkovit izid terapije, a raziskave kažejo, da jih integriramo in gledamo na človeka celostno. To pomeni, da ne izhajamo le iz enega področja, ampak uporabljamo orodja različnih terapevtskih smeri in se ob tem zavedamo, da je za uspešen izid psihoterapije najpomembnejši kvaliteten, uglašen odnos med terapevtom in klientom. To pomeni, da se psihoterapija odvija v terapevtskem odnosu zaupnosti, topline, brezpogojnega sprejemanja in empatije, ki klientu pomaga, da se odpre in vstopi na pot samospoznavanja.