Izjava upravitelja obravnave osebe pri obdelavi osebnih podatkov

V podjetju KATARINA TOMAŽIČ S.P. se zavedamo pomena vaših osebnih podatkov, zato na tem področju posvečamo veliko pozornosti in zavzetosti, da bodo vaši osebni podatki ustrezno zaščiteni in upravljani. Vaše zaupanje nam veliko pomeni, zato vam to zagotavljamo, da pri KATARINA TOMAŽIČ S.P. obdelujejo in ščitijo osebne podatke v skladu z najnovejšimi standardi in zakoni na tem področju.

Izjava obvesti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o obdelavi osebnih podatkov o vseh pomembnih zadevah v zvezi z varstvom osebnih podatkov. Zato pred odobritvijo obdelave osebnih podatkov natančno preberite deklaracijo.

Kaj so osebni podatki?

Osebni podatki so vsi podatki, ki se nanašajo na določeno fizično osebo, torej posameznika, odvisno od oblike, v kateri so izraženi. To je informacija, iz katere se vas lahko prepozna.

Primer osebnih podatkov je: ime in priimek, davčna številka, številka zdravstvenega zavarovanja, telefonska številka, registrska številka vozila, številka osebnega transakcijskega računa …

Posebne vrste osebnih podatkov so podatki o posamezniku, ki razkrijejo njegov rasni ali etnični izvor, politično prepričanje, verska ali filozofska prepričanja ali članstvo v sindikatu in obdelavo genetskih podatkov, biometrične podatke za enotno identifikacijo posameznika, povezane podatke z zdravjem ali podatki, ki se nanašajo na spolno usmerjenost osebe, informacije o obsodbah …

Lastnik obdelave osebnih podatkov je KATARINA TOMAŽIČ S.P., Slavniška cesta 5, 6240 Hrpelje, Davčna številka: 37819518.

Kje bodo shranjeni vaši osebni podatki in kako dolgo?

Osebni podatki, ki jih zbiramo od vas in vaše izrecno soglasje bodo shranjeni v elektronskih ali fizičnih zbirkah osebnih podatkov (odvisno od oblike pridobljenih osebnih podatkov), ki imajo potrebno varno mesto in so dostopni samo pooblaščenim tehničnim osebam podjetja KATARINA TOMAŽIČ S.P..

Zbrani osebni podatki se lahko shranijo v zbirko osebnih podatkov do preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov ali dokler je potrebno, da se doseže namen, za katerega se osebni podatki obdelujejo, ali imajo zakonske zahteve.

Zbiranje in uporaba osebnih podatkov

Vaše osebne podatke upravlja, zbira in obdeluje samo podjetje:

na podlagi izrecnega pisnega ali elektronskega soglasja
če je zbiranje vaših osebnih podatkov potrebno, da lahko z vami sklenemo pogodbo
če za zbiranje osebnih podatkov velja veljavna zakonodaja (na primer glede podatkov na izdanem računu).

Za katere namene obdelujemo osebne podatke

Vaše osebne podatke podjetje upravlja, zbira in obdeluje samo za naslednje namene:

pošiljanje različnih ponudb in novic
za statistiko
Zavezujemo se, da vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali, posojali ali prodali tretjim osebam brez predhodnega obvestila in z izrecnim pisnim soglasjem in jih ne bomo obravnavali na noben drug način, ki ni združljiv s temi nameni.

Katere vrste osebnih podatkov se obdelujejo?

ime in priimek
e-poštni naslov
IP naslov

Umik soglasja za obdelavo osebnih podatkov

Imate pravico kadarkoli preklicati dano soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov za osebne namene ali za vse namene obdelave osebnih podatkov.

Imate pravico, da prekličete privolitev na podlagi izjave, s katero prekličete svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov na koncu teh informacij.

Možno je poslati pisno izjavo, s katero prekličete soglasje za obdelavo osebnih podatkov na naslednji naslov: KATARINA TOMAŽIČ S.P., Slavniška cesta 5, 6240 Hrpelje ali na e-pošto info@psihoterapija-katarina.si.

V primeru preklica privolitve za obdelavo osebnih podatkov bo podjetje zbralo vse vaše prejete osebne podatke, jih izbrisalo in takoj prenehalo z obdelavo.

Umik soglasja za obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov, ki se nanašajo na uporabnika, do njegove ukinitve in uporabe takih osebnih podatkov v zakonske namene.

Vaše pravice na področju varstva osebnih podatkov

Pravica do popravka / izbrisa

Imate pravico zahtevati od upravljavca, naj popravi ali dopolni netočne osebne podatke o vas.

Imate pravico zahtevati od upravitelja, da takoj izbriše osebne podatke, ki vas zadevajo.

V primeru popravka, dodajanja ali izbrisa osebnih podatkov o popravilu, posodobitvi ali izbrisu vas bo administrator nemudoma obvestil.

Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

Imate pravico zahtevati, da upravljavec podatkov omeji obdelavo vaših osebnih podatkov pri operaterju v primeru netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namenov obdelave ali predložitve ugovora.

Pravica do prenosa vaših podatkov

Imate pravico zahtevati od upravljavca, da vam posreduje osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami.

Imate pravico zahtevati od upravljavca, da osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami, na vašo zahtevo posreduje drugemu upravljavcu.

Pogodbeno pravo

Poleg pravice do preklica privolitve je možno, v primeru uporabe osebnih podatkov za namene obveščanja ali neposrednega trženja kadar koli pisno obvestiti ali usmeriti trženje, da se uporaba podatkov v ta namen prekine. V primeru ugovora zoper obdelavo za tržne namene bo upravljavec takoj prekinil obdelavo osebnih podatkov za namene trženja in informiranja.

Zahtevo pošljite po pošti na KATARINA TOMAŽIČ S.P., Slavniška cesta 5 6240 Hrpelje ali na e-pošto info@psihoterapija-katarina.si.

Pravica do dostopa do osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas

Imate pravico do pridobitve potrditve od upravljavca podatkov ali obdelave osebnih podatkov in dostop do vaših osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, in do naslednjih podatkov: namen obdelave, vrsta osebnih podatkov, ki se nanašajo na uporabnika, uporabniki vaših osebnih podatkov, ocena obdobja shranjevanja osebnih podatkov, vir osebnih podatkov.

Kršitev varstva osebnih podatkov

V primeru kršitve varstva vaših osebnih podatkov in v primeru, da bi to pomenilo, da bi takšna kršitev varstva osebnih podatkov lahko pomenila veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo takoj obvestili.

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov bomo pristojni organ obvestili brez nepotrebnega odlašanja, vendar najpozneje v 72 urah po seznanitvi s kršitvijo varstva osebnih podatkov uporabnika.

Pravica do pritožbe

Imate pravico do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca podatkov na naslednji naslov: Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na e-poštni naslov gp.ip@ip-rs.si

Pomembne informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov

Zavezujemo se, da bomo vse zbrane podatke obravnavali samo v okviru zgoraj omenjenih namenov upravljanja osebnih podatkov in v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov in drugimi ustreznimi sektorskimi predpisi ter v skladu z uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (GDPR).

V primeru vprašanj, dvoumnosti, uveljavljanja pravic osebnih podatkov se obrnite na kontaktno osebo upravljavca podatkov na:

KATARINA TOMAŽIČ S.P., Slavniška cesta 5 6240 Hrpelje ali na e-pošto info@psihoterapija-katarina.si.