Integrativna psihoterapija je ena izmed psihoterapevtskih modalitet, pri kateri je v ospredju proces integracije osebnosti (integracija odcepljenih in nezavednih delov sebe). Preko integracije osebnosti klienti doživljajo polni kontakt s sabo in z drugimi ljudmi. Natančneje, integracija osebnosti se nanaša na integracijo čustvenih, fizioloških in kognitivnih procesov znotraj posameznika, pri čemer se upoštevajo socialni in transpersonalni vidiki posameznika

Integrativno psihoterapijo vodita dva glavna principa. Prvi je predanost spremembi svojega življenja. Ta sprememba mora biti globoka in trajna, zato mora nekako vplivati na spremembo klientovega življenjskega scenarija. Drugi princip pa je spoštovanje klientove integritete. Preko spoštovanja, prijaznosti in ohranjanja kontakta vzpostavimo osebno prisotnost in dovoljenje za medosebni odnos, ki zagotavlja potrditev klientove integritete.

Še posebej so za integrativno psihoterapijo pomembni izsledki raziskav psihoterapije, ki ugotavljajo, da ni nobena šola psihoterapije bolj uspešna od drugih

V integrativni psihoterapiji kontakt pomeni polno zavedanje občutkov, čustev, potreb, misli in spominov, ki se dogajajo znotraj posameznika, ter polno zavedanje zunanjih dogodkov, ki so zaznani preko zaznavnih organov (čutil). Kontakt se pojavi tudi v medosebnih odnosih, pri zavedanje sebe in drugega v odnosu. Ko sta vzpostavljena zunanji in notranji kontakt, se izkušnje nenehno integrirajo. Ko pa je kontakt prekinjen, potrebe niso zadovoljene in sprožijo se obrambne reakcije, ki imajo funkcijo prilagoditi se trenutnim okoliščinam. To je razlog, da je eden izmed glavnih ciljev integrativne psihoterapije vzpostavitev polnega kontakta s seboj in z drugimi ljudmi. Terapevt skupaj s klientom raziskuje vsa področja in načine, na katere klient kontakt prekinja. Uporablja metode, ki klientu omogočijo kontakt s seboj in kontakt z njim kot terapevtom.

Integrativna psihoterapija integrira tudi druge psihoterapevtke pristope (op. psihoanaliza, transakcijska analiza, na sočutje usmerjena terapija, gestalt terapija na telo usmerjeno terapijo, na klienta usmerjena terapija, kognitivno-vedenjska terapija, družinska psihoterapija, teorija objektnih odnosov, self psihologija, itd). Uporaba le-teh v terapiji omogoča na klienta usmerjen proces v smeri razvoja čuječega sprejemanja in sočutnega procesiranja svoje izkušnje v smeri integracije osebnosti.

Več o integrativni psihoterapiji, si lahko preberete na naslednjih straneh:

https://www.ipsa.si/sl/

https://integrativeassociation.com/

http://www.euroaip.eu